Default Header Image

Publicaţii

        Manuale

Banari, Ion. Îndrumări metodice la Bioetică. Red. ştiinţ.: T.N. Ţîrdea; coord.: V. Ojovanu. Catedra de filosofie şi bioetică, USMF „N. Testemițanu”. Chişinău: Print-Caro, 2022. 286 p. ISBN 978-9975-164-21-4.

Gheorghiu, I., Funeriu, D., Cebanu, C., Reaboi, N., Federiuc, V. Repere metodologice cu privire la menținerea unui stil sănătos de viață pe perioada de carantină. Chişinău: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, 2020. 32p.  

https://mecc.gov.md/sites/default/files/repere_metodologice_mecc_v0.1_cc.pdf

Ţîrdea T.N. Bioetică: curs de bază. Manual. Chişinău: Medicina, 2017. 332 p. ISBN 978-9975-56-399-4.

 

Filosofia medicinei (cu elemente de bioetică medicală). Suport de curs. Coord. V.Ojovanu. Chișinău: CEP Medicina,  2017. 121 p. ISBN 978-9975-82-072-1.

 

Comunicare și comportament în medicină (cu elemente de bioetică). Suport de curs. Coord. V.Ojovanu. Chișinău: CEP Medicina, 2016. 221 p. ISBN 978-9975-82-025-7.

 

         Culegeri de materiale științifice

Bioetica: teorii, instrumente,  utilitate. Culegere de materiale științifice în baza Semin. ştiinţific internaţional. trilateral. 9 sept. 2021. Chişinău – București – Cluj-Napoca. Coord: Vitalie Ojovanu, Mircea Leabu. Chișinău: Print Caro, 2021. 304 p. ISBN 978-9975-56-937-8.

 

Sănătatea, Medicina și Bioetica in societatea contemporană: studii inter și pluridisciplinare. Materialele Conferinței Științifice Internaționale. Ediția a IV-a. 29-30 nov. 2021, Chișinău. Red. resp. și coord: V. Ojovanu. Chișinău: Print Caro, 2021. 416 p. ISBN 978-9975-56-935-4.

 

Interdisciplinaritate în abordarea vulnerabilității. Culegere de materiale științifice. Coord.: V. Ojovanu. Chişinău: Print-Caro, 2021. 79 p. ISBN 978-9975-56-871-5.

 

Sănătatea, Medicina și Bioetica în societatea contemporană: studii inter și pluridisciplinare. Materialele Conferinței Științifice Internaționale. Ediția a III-a. 6-7 nov. 2020, Chișinău. Red. resp.: V. Ojovanu. Chișinău: Print Caro, 2020. 400 p. ISBN 978-9975-56-805-0. 

Sănătatea, Medicina și Bioetica in societatea contemporană: studii inter și pluridisciplinare. Materialele Conferinței Științifice Internaționale. Ediția a II-a. 8-9 noiembrie 2019, Chișinău. Red. resp. și coord: V. Ojovanu. Chișinău: Print-Caro, 2019. 360 p. ISBN978-9975-56-701-5.

 

Capitole în monografii internaționale

 

Банарь, И.П., Ожовану, В.И., Кожокару, В.П. Уязвимость палиативного пациента в контексте пандемии COVID-19. Биоэтический подход. In: Здоров’я, Медицина та Філософія: стратегії виживання в умовах ковідної реальності. Монографія. За наук. ред. С. В. Пустовіт, Н. М. Бугайової, Л. А. Палєй. Київ: Українська асоціація з біоетики, 2022, c. 72-81.  ISBN 5-7715-0746-9. 

 

Articole în reviste de specialitate

     

Categoria B

Popescu, A., Șoric, G., Federiuc, V., Ojovan, V. Vulnerability in the elderly. În: Moldovan Medical Journal. 2021, September, nr. 64(3), pp. 62-67.  https://doi.org/10.52418/moldovan-med-j.64-3.21.12

Spînu, S. Educația pentru toleranță în contextul globalizării. În: Administrarea Publică. Revistă metodico-ştiinţifică trimestrială. 2021, nr. 1, pp. 127-131. ISSN 1813-8489.

Spînu, S. Comunicarea interculturală din perspectiva culturilor individualiste și colectiviste. În:  Administrarea Publică. Revistă metodico-ştiinţifică trimestrială. 2021, nr. 4, pp. 65-70. ISSN 1813-8489.

Federiuc, V. Fenomenul dopajului în sport: aspecte bioetico-medicale. În: Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice.2020, nr.3 (184), pp. 71-78.ISSN 1857-2294.    

Banari, I., Federiuc, V., Șargu, E. Conceptul de vulnerabilitate în activitatea medicală. Sinteze bioetice. În: Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină. Chișinău. 2020, Nr. 5 (87), pp. 13-18. ISSN 2587-3873.