Default Header Image

Publicaţii

ŢÎRDEA, T. Bioetica: curs de bază. Manual. Chişinău: CEP. ,,Medicina”, 2017. 331 p.

ŢÎRDEA, T. Bioetică: teorie şi practică. Chişinău: CEP ,,Medicina”, 2016. 224 p.

ȚÎRDEA, T. Bioetică: repere teoretico-metodologice. Chişinău: CEP ,,Medicina”, 2015. 139 p.

Filosofia medicinei (cu elemente de bioetică medicală): Suport de curs. Chișinău: CEP „Medicina”,  2017. 120 p. 

Comunicare și comportament în medicină: (cu elemente de bioetică). Suport de curs. Chișinău: CEP Medicina 2016. 220 p.

ȚÎRDEA, T., BERLINSCHI, P., NISTREANU, D.. Dicţionar de Filosofie şi Bioetică. Chişinău: Medicina, 2004. 441 p.

OJOVANU, V. Dimensiunile performanţei. Chişinău: UASM, 2007. 145 p.

OJOVANU, V. Axiologia şi Medicina: Dimensiuni teoretico-metodologice. Monografie. Chişinău: UASM, 2012. 304 p.

SPINEI, A. Comunicare şi comportament. Chişinău: Medicina, 2005. 215 p.

STRATEGIA SUPRAVIEŢURII DIN PERSPECTIVA BIOETICII, FILOSOFIEI ŞI MEDICINEI: Culegere de articole ştiinţifice / Sub red.  prof. univ. T.N. Ţîrdea. Chişinău: Print-Caro, 2011. 222 p.

STRATEGIA SUPRAVIEŢURII DIN PERSPECTIVA BIOETICII, FILOSOFIEI ŞI MEDICINEI: Culegere de articole ştiinţifice. Vol. 2. / Red. resp. prof. univ. T.N. Ţîrdea. Chişinău: Print-Caro, 2012. 231 p.

STRATEGIA SUPRAVIEŢURII DIN PERSPECTIVA BIOETICII, FILOSOFIEI ŞI MEDICINEI: Culegere de articole ştiinţifice cu participare internaţională. Vol. 3. / Red. resp. prof. univ. T.N. Ţîrdea. Chişinău: Print-Caro, 2013. 210 p.

ŢÎRDEA, T., OJOVANU, V. Cultura şi filosofia patristică. Chişinău: Medicina, 2005. 78 p.

ŢÎRDEA, T. Introducere în sinergetică. Chişinău: Medicina, 2003. 89 p.

ŢÎRDEA, T. Bioetică: origini, dileme, tendinţe. Suport de curs. Chişinău: Medicina, 2005. 233 p.

ŢÎRDEA, T. Elemente de bioetică. Chişinău: Univers Pedagogic, 2005. 176 p.

ŢÎRDEA, T., GRAMMA, R. Bioetica medicală în Sănătate Publică: Suport de curs. Chişinău: Bons Offices, 2007. 247 p.

ЦЫРДЯ, Т., БЕРЛИНСКИЙ, П. Философия. С курсом Биоэтики. Кишинэу: Medicina, 2002. 551 c.