Default Header Image

Cercetare

Tema generală de cercetare a catedrei:

Problema supravieţuirii omului şi omenirii în condiţiile informatizării, intelectualizării, medicalizării şi noosferizării sociumului: aspecte filosofico-metodologice şi bioetico-sociale.

Direcţii ştiinţifice de bază, derivate din tema catedrei:

 • Bioetica globală în contextul bioeticii sociale.
 • Aspecte ale axiologiei medicale din perspectiva asigurării securităţii umane.
 • Fenomenul globalizării din perspectivă bioetică.
 •  Etica cercetării în contextul bioeticii.
 • Expertiza umanitară în realizarea strategiei de asigurare a securităţii umane.
 • Bioetica în contextul valorilor creştine.

 

Tematica cercului științific studențesc

 • Performanțe ale implementării cunoștințelor bioetice în instituțiile medicale autohtone
 • Manifestări actuale ale bioeticii în actul medical curativ
 • Globalizarea VS deglobalizarea în context bioetic
 • Perspective ale antropologiei medicale în spațiul autohton
 • Cunoștințe și opinii despre importanța bioeticii în sistemul medical autohton
 • Determinări bioetice în activitatea farmaceutică contemporană
 • Aspecte bioetice ale îngrijirii paliative
 • Dileme etice ale fertilizării in vitro
 • Tratamentul coercitiv al pacienţilor social-vulnerabili: abordare bioetică
 • Repere etice ale comunicării medic-pacient în oncologie
 • Repere bioetice în cadrul transplantologiei
 • Unele particularități ale deciziei morale în terapia intensivă
 • Aspectul interdisciplinar a actului paliativ
 • Problema confidențialității în contextual afecțiunilor hepatice
 • Repere bioetice în cazul sarcinii la vârstă matură
 • Omul – subiect al reflecției filosofice
 • Filosofia şi Istoria Medicinii Antice
 • Comunicarea în pediatrie
 • Comportamentul pacientului: frica exagerată de boală şi negarea bolii-două stiluri de gestionare nefavorabilă
 • NLP şi utilizarea acesteia în medicină
 • Limbajul paraverbal în comunicarea medic-pacient
 • Comportament alimentar
 • Personalitatea din perspectivă comportamentală
 • Aspecte socio-bioetice ale hepatitei virale de tip B
 • Îngrijirea paliativă în spațiul autohton: analiză medico-socială și bioetică
 • Aspecte medico-bioetice ale acordului informat în sfera sănătății mentale
 • Specificul implicării copiilor în studiile clinice: aspecte medico-bioetice
 • Tratamentul ortopedic prin aplicarea tehnologiilor avansate: aspecte socio-bioetice
 • Aspecte bioetico-sociale ale medicației combustiilor
 • Abordarea complexă a hipertensiunii arteriale: optimizarea actului medical și implicarea principiilor bioetice Componente bioetice și comportamentale în aplicarea anesteziei
 • Aspecte bioetice în terapia hepatitelor infecţioase
 • Configurarea aspectelor teoretico-bioetice în afecțiunile de gută
 • Repere bioetice în avortul juvenil
 • Acțiuni de imunizare a copilului în cadrul abordării medicale și bioetice
 • Obezitatea și statutul psihologic al persoanelor cu dereglări endocrine în optică bioetică
 • Aspecte socio-bioetice ale calității serviciilor medicale în oncologie