Default Header Image

Cercetare

       

             Tema generală de cercetare ştiinţifică a Catedrei de filosofie şi bioetică:

    „Strategia supravieţuirii omului în contextul condițiilor sociale și naturale prin abordări bioetice, filosofico-antropologice, comportamentale și teoretico-medicale”

 

        Direcțiile științifice de cercetare:

 

1. Valorificarea teoretică a tendințelor evoluării bioeticii în context universal.

2. Evidențierea particularităților autohtone și regionale ale implementării cunoștințelor de bioetică în R. Moldova.

3. Analiza subiectelor medico-bioetice de importanță vitală majoră la diverse grupuri vulnerabile de populație.

4. Abordarea interdisciplinară bioetico-socio-medicală a contingentului vulnerabil de populație cu stare severă de sănătate.

5. Relevarea aspectelor filosofice și antropologice de actualitate și explorarea acestora privitor la condiția umană din R. Moldova.

6. Abordarea axiologică a unor subiecte actuale din sfera medicinei regionale și universale.

7. Cercetări teoretico-practice  a problemelor de comunicare și comportament în domeniul asistenței medicale din R. Moldova.

8. Investigarea subiectelor teoretico-medicale de actualitate în contextul tendințelor evoluării medicinei și cel al realităților medico-sociale regionale. 

9. Analiza interdisciplinară ale unor particularități normative, etice și de management ale cercetărilor de laborator și clinice, cât și ale actului medical în R. Moldova.

 

 

         Rezultate:

 

      Reieșind din tema generală de cercetare ştiinţifică a catedrei în lucrările științifice publicate în anul universitar 2021-2022 au fost examinate și scoase în evidență aspecte teoretice și practice ale bioeticii: bioetica drept fundament metodologic al cercetărilor biomedicale, care se desfășoară cu scopul de fortificare și menținere a sănătății populației și optimizării sănătății publice, precum și elaborarea recomandărilor ce țin de reglarea juridică și etică a activității practice a medicilor și cercetătorilor în medicină. Au fost examinate diverse aspecte medico-bioetice ale tratamentului pacienților în condiții de restricții antipandemice. S-au abordat diverse aspecte ale vulnerabilității la diverse grupuri sociale de populație cu probleme severe de sănătate. S-au investigat aspecte ale managementului comunicării interculturale în mediul universitar.