Istoric

membriRepere ale fondării catedrei sunt considerate următoarele evenimente: 21 august 1957 (dispoziţia directorului ISMC nr. 114 prin care au fost stabilite statele catedrei Filosofie şi economie politică ) şi 5 septembrie 1957 (dispoziţia directorului ISMC nr. 124 de numire a şefului catedrei – din 26 august a Verei Smelîh (1909-2000).

În vara anului 1974 a fost întemeiată catedra Economie politică, corespunzător catedra Filosofie şi economie politică în catedra filosofie.  Nucleul didactic al catedrei îl constituie: Petru Berlinschi, Didina Nistreanu, Ludmila Cotina, toţi cu studii medicale.

După pensionarea Verei Smelîh, între iulie 1970 şi august 1971, funcţia de şef interimar al catedrei a fost exercitată de conferenţiarul Vasile Toncovidov  (1931-2003). Din august 1971 până în iulie 1986 catedra este condusă de către profesorul universitar d.h.ş.f. Alexei Şceglov (1905-1996). În acest răstimp şi-au început activitatea Valeriu Canicovschi, Lidia Anisimov, Igor Frolov, Alexandr Buşman, Serghei Carpov. Ulterior şef interimar al catedrei (iulie 1986- noiembrie 1987) a fost  conferenţiarul Petru Berlinschi.

Din noiembrie 1987 în funcţie de şef al catedrei este numit Teodor Ţîrdea. Chiar din debutul activităţii sale a implementat multe idei originale ce au contribuit la  o evoluţie prodigioasă a catedrei.

Începând cu a doua jumătate a anilor ’80, ai sec. al XX-lea, au fost angajaţi în serviciu Vitalie Ojovanu, Anatolie Eşanu, Victor Doraş, Constantin Lozovanu, Iu. Caraman, Adriana Paladi, Rodica Gramma, Daniela Rusnac, Sergiu Sprincean.

La 12 iulie 1999 (prin ordinul nr. 621-PS) catedra Filosofie se reorganizează în catedra Filosofie şi bioetică – prima catedră de acest gen din spaţiul ex-sovietic şi chiar din cel al Europei de Est.

Între anii 1995-2005 în cadrul catedrei a ţinut prelegeri profesorul italian Pietro Cavasin (1930-2010) directorul primului Institut de bioetică din Italia. Pentru merite deosebite în promovarea bioeticii i-a fost conferit titlul  „Doctor honoris causa” al IP USMF “Nicolae Testemiţanu”.

Din septembrie 2008  şef al catedrei este  conf. univ., dr. în filos. Vitalie Ojovanu.

Catedra este amplasată în  Blocul Didactic  nr. 4, etajul III, pe adresa: bl. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 194 B, Chişinău, MD-2004.

E-mail: filosofie@usmf.md, vitalie.ojovanu@usmf.md, 

Tel.. 022  205 207; 022 24 27 27