Cercetare

Tema generală de cercetare a catedrei:

Problema supravieţuirii omului şi omenirii în condiţiile informatizării, intelectualizării, medicalizării şi noosferizării sociumului: aspecte filosofico-metodologice şi bioetico-sociale.

Direcţii ştiinţifice de bază, derivate din tema catedrei:

  • Bioetica globală în contextul bioeticii sociale.
  • Aspecte ale axiologiei medicale din perspectiva asigurării securităţii umane.
  • Fenomenul globalizării din perspectivă bioetică.
  •  Etica cercetării în contextul bioeticii.
  • Expertiza umanitară în realizarea strategiei de asigurare a securităţii umane.
  • Bioetica în contextul valorilor creştine.